NASIHAT TAJUDDIN AL-SUBKI BUAT AHLI ILMU DAN PENUNTUT ILMU.Ini catatan yang saya nukil daripada Facebook Dr. Fathul Bari Mat Jahya. Beliau menulis pada 11 Mac 2015:


Menginsafi diri dgn nasihat Tajuddin Al-Subki (w.771H) :

"Diantara mereka (yang berilmu agama), ada segolongan yang memang tidak pernah meninggalkan amalan wajib. Mereka lebih suka ilmu dan perdebatan. Mereka lebih senang bila dikatakan: "si fulan adalah pakar fiqh di daerah ini", kesenangannya terhadap hal itu menjadi darah daging, hingga mereka sanggup menghabiskan sebahagian besar masanya untuk tujuan tersebut.

Dan dia mula mengabaikan Al Quran, lupa dengan hafalan Qurannya, tapi tetap dia brbangga, dan berkata: “kamilah para ulama”. Apabila dia mendirikan solat fardhu, dia memang solat 4 rakaat, namun tidaklah dia mengingati Allah di dalam solatnya melainkan sedikit sahaja, solatnya dicampuri dengan memikirkan permasalahan dalam bab haidh dan jenayah (hukum hakam) yang pelik.

Apabila kamu bertanya kepada salah seorang dari mereka: "Adakah kamu sudah solat sunnah (sebelum atau selepas) Zohor?" Dia akan menjawab: "Imam Syafi’e telah berkata: menuntut ilmu lebih afdhal daripada solat sunnah".

Atau bila kamu berkata padanya: "khusyukkah kamu dalam solatmu?". Dia berkata: "Khusyuk tidaklah termasuk syarat sah solat".

Atau bila kamu katakan kepadanya: "Kamu lupa hafalan Qur'anmu?". Dia akan berkata: "Tiada ulama yang berpendapat bahawa lupa hafalan Al Qur'an merupakan satu dosa bedar kecuali penulis kitab Al-‘Uddah. Mana dalil yang menyokong pendapat tersebut? Saya belum lupa keseluruhan Al Qur'an,saya masih ingat Al Fatihah dan banyak lagi surah dari Al Qur'an“.

Maka katakanlah kepadanya: "Wahai pakar fiqh, perkataan itu memang benar, tetapi bermotifkan kebatilan, kerana Imam Syafi’i tidaklah menginginkan dari perkataannya itu apa yang kamu inginkan..."


(Lihat Mu’idun Ni’am wa Mubidun Niqam, Tajuddin Assubki, ms: 84-85).