Memaparkan catatan dengan label Asbabun Nuzul. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Asbabun Nuzul. Papar semua catatan

KISAH ABU UBAIDAH AL-JARRAH MEMBUNUH AYAHNYA (TIDAK SHAHIH)Direkodkan dalam pelbagai buku tafsir, sejarah, dan biografi menerangkan bahawa ayah Abu Ubaidah ikut bersama pasukan kaum musyrikin pada saat perang Badar. Maka Abu Ubaidah al-Jarrah telah menghadapinya dan berhasil membunuhnya.

Al-Hakim, Abu Nu’aim, dan Ibnu Asakir meriwayatkan daripada Dhamrah bin Rabi’ah, dari Abdullah bin Syaudzab, dia berkata:

 جَعَلَ أَبُو أَبِي عُبَيْدَةَ يَتَصَدَّى لِأَبِي عُبَيْدَةَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ، قَصَدَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةَ حِينَ قَتَلَ أَبَاهُ

Ayah Abu Ubaidah sentiasa mengejar puteranya dalam perang Badar, namun Abu Ubaidah berusaha mengelak. Ketika ayahnya terus mengejar, Abu Ubaidah pun menghadapinya dan berjaya membunuhnya. Maka Allah s.w.t menurunkan ayat ini ketika Abu Ubaidah membunuh ayahnya:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

"Engkau (Muhammad) tidak akan mendapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapanya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan." (Surah al-Mujadilah: ayat 22).

Riwayat di atas ini adalah lafaz dalam buku al-Mu'jam al-Kabir, no. 360, karya ath-Thabarani dan Ma'rifat as-Sahabat, no. 558, karya Abu Nu'aim al-Ashbahani.

Perawi hikayat tersebut adalah Abdullah bin Syaudzab, seorang yang terpercaya, namun sanad hadisnya terputus, sehingga riwayat tersebut di pandang lemah. Ibnu Syaudzab lahir pada tahun 88 H, 86 tahun setelah perang Badar, dan dia tidak memiliki sanad yang bersambung.

Muhammad bin Umar Al-Waqidi mengingkari bahawa ayah Abu Ubaidah hidup pada masa Islam dan mengingkari pendapat penduduk Syam yang menyatakan bahawa Abu Ubaidah menghadapi ayahnya dalam suatu peperangan dan membunuhnya. Dia berkata, “Saya bertanya kepada beberapa orang dari Bani Fihr, diantara  Zufar bin Muhammad, mereka menjawab, “Ayah Abu Ubaidah wafat sebelum datangnya Islam.”

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan kisah ini dalam kitab Fathul Bari dan memposisikannya sebagai riwayat yang dhaif (lemah). Dia berkata dalam penjelasan sifat  Abu Ubaidah al-Jarrah, “Ayahnya terbunuh dalam keadaan kafir pada perang Badar. Ada yang mengatakan bahwa Abu Ubaidah yang membunuhnya. Keterangan ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan yang lain dari jalur Abdullah bin Syaudzab secara mursal.”

Imam Al-Baihaqi menyebutkan berita ini dan dihujungnya dia menyatakan, “Hadits ini terputus.” dengan demikian, berita tersebut tidak shahih dari segi sanadnya. (Sunan al-Kubra, no. 17613)

Berita ini pun tidak shahih dari segi matannya. Menurut Al-Waqidi, ayah Abu Ubaidah telah wafat sebelum diutusnya Nabi s.a.w, berdasarkan berita sebahagian Bani Fihr. Mereka tentu lebih mengetahui hal itu. Di samping itu, perawi berita tersebut, Abdullah bin Syaudzab adalah orang Syam dan berita itu tersebar di Syam, padahal kejadiannya di Hijaz dan orang-orang Hijaz tidak tahu mengenai hal itu. Jika memang peristiwa itu terjadi, pasti mereka telah meriwayatkannya dan para perawi berita setelah mereka pasti akan menuliskannya.Kisah ini turut ditemui dalam buku novel Abu Ubaidah Penakluk Parsi karya Abdul Latip Talib yang diterbitkan oleh PTS Litera.

Sumber rujukan:

1. Biografi Sahabat Nabi, Abu Ubaidah

2. هل يصح خبرُ قتلِ أبي عبيدة بنِ الجراحِ لوالده ؟