Memaparkan catatan dengan label Hadis. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Hadis. Papar semua catatan

KISAH PALSU POPULAR TENTANG KEWAFATAN NABI SAW.
Tersebutlah kisah...

Malaikat maut supaya dia turun menemui Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk, tetapi jika Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali sahaja.
Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam, malaikat maut itupun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah!"
            Fatimah Radhiallahu Anha pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, “Wahai hamba Allah, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam sekarang dalam keadaan sakit.” Kemudian Malaikat Maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, adakah saya boleh masuk?”
Akhirnya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam mendengar suara malaikat maut itu, lalu baginda bertanya kepada puterinya Fatimah Radhiallahu Anha, "Siapakah yang ada di muka pintu itu?" 
            Fatimah Radhiallahu Anha menjawab, "Seorang lelaki memanggil baginda. Saya katakan kepadanya bahawa baginda dalam keadaan sakit. Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma.” 
            Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Adakah kamu tahu siapa dia?” 
            Fatimah Radhiallahu Anha menjawab,  “Tidak, wahai baginda.”
            Lalu Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan, “Wahai Fatimah Radhiallahu Anha, dia adalah pengusir kelazatan, pemutus keinginan, pemisah jemaah dan yang meramaikan kubur.” Kemudian Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Masuklah, wahai malaikat maut.”
            Masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, “Assalamualaika wahai Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam.” Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab, “Wa’alaikassalam wahai malaikat maut. Adakah engkau datang untuk melawat ataupun untuk mencabut nyawaku?”
Malaikat maut menjawab, “Saya datang untuk melawat sekaligus mencabut nyawa. Jika tuan izinkan, akan saya melakukannya. Sekiranya tidak, maka saya akan pulang.”
            Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, “Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan kecintaanku, Jibril?”
            Jawab malaikat maut, “Saya tinggalkan dia di langit dunia.”
            Baru sahaja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang lalu duduk di samping Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Maka berkatalah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam,   “Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahawa ajalku telah dekat?”
            Jibril menjawab, “Ya, wahai kekasih Allah.”
            Seterusnya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah untukku di sisinya?”
            Jibril pun menjawab, “Bahawasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu.”
            Baginda berkata, “Segala puji dan syukur bagi Tuhanku. Wahai Jibril, apa lagi yang telah disediakan Allah untukku?”
            Jibril menjawab lagi, “Bahawasanya pintu-pintu Syurga telah dibuka, dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir, dan buah-buahnya telah ranum, semuanya menanti kedatangan rohmu.”
Baginda berkata lagi, “Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apakah lagi yang disediakan Allah untukku?”
            Jibril menjawab, “Aku memberikan berita gembira untuk tuan. Tuanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari qiyamat nanti.”
            Kemudian Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam  berkata, “Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril beritahu kepadaku lagi tentang khabar yang menggembirakan aku.”
            Jibril bertanya, “Wahai kekasih Allah, apakah sebenarnya yang ingin tuan tanya?” 
            Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam  menjawab, “Tentang kegelisahanku. Apakah yang akan diperolehi oleh orang-orang yang membaca al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperolehi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan sesudahku? Apakah yang akan diperolehi orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?”
Jibril menjawab, “Saya membawa khabar gembira untuk baginda. Sesungguhnya Allah telah berkata, “Aku telah mengharamkan Syurga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu.” 
Maka berkatalah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam, “Sekarang, tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut dekatlah kepadaku.”
Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam.
            Ali bertanya, “Wahai Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam, siapakah yang akan memandikanmu dan siapakah yang akan mengafanimu?” 
Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam  menjawab, "Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali, sedangkan al-Fadhl bin Abbas menyiramkan airnya dan Jibril akan membawa hanuth (wangian) dari Syurga.”
Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika roh baginda sampai di pusat, baginda berkata, “Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut.”
Mendengar ucapan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam  itu, Jibril memalingkan mukanya. Lalu Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam  bertanya, “Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang mukaku?” 
Jibril menjawab, “Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat mukamu, sedangkan engkau sedang merasakan sakitnya maut?” Akhirnya roh yang mulia itupun meninggalkan jasad Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam.

PENILAIAN:

Hadis ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani dan Abu Nu’aim al-Ashbanani dengan sanadnya daripada Muhammad bin Ahmad al-Bara, menceritakan kepada kami Abd al-Mun’im bin Idris bin Sinan daripada ayahnya daripada Wahb bin Munabbih daripada Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas Radhiallahu anhuma secara marfu’. (Al-Mu’jam al-Kabir 3/58, Hilyah al-Auliya, 4/73)
            Tidak diketahui kisah ini melainkan daripada Abd al-Mun’im bin Idris bin Sinan. Ahmad bin Hanbal berkata, “Dia berdusta ke atas Wahb bin Munabbih.” Berkata Ibnu Hibban, “Dia mereka-reka hadis ke atas ayahnya dan selainnya.” (Mizan al-I’tidal, 2/668)
            Ibnu al-Jauzi berkata, “Hadis ini palsu!” (Al-Mawdhu’at, 1/103)
            As-Suyuti berkata, “Palsu, penyakitnya adalah Abd al-Mun’im!” (Al-Laali al-Mashnu’at, 1/257)

RUJUKAN:
  • Ath-Thabarani, Al-Mu'jam Al-Kabir, Maktabah Ash-Shamelah.
  • Abu Nu'aim Al-Ashbahani, Hilyah al-Auliya, Maktabah Ash-Shamelah.
  • Ibnu Al-Jauzi, Al-Mawdhu'at, Maktabah Ash-Shamelah.
  • As-Suyuti, Al-Laali al-Mashnu'at Fii Al-Ahadis Al-Mawdhu'at, Maktabah Ash-Shamelah.
  • Adz-Dzahabi, Mizan al-I'tidal Fii Naqd ar-Rijal, Maktabah Ash-Shamelah.

(Sumber gambar: Fotorix Studio)

HADIS KELEBIHAN AKAL 
Dalam sebuah kitab karangan Ustman bin Hasan bin Ahmad asy-Syaakir al-Khaubawiyi, yang hidup dalam abad ke XIII Hijrah, menerangkan bahawa sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan akal, maka Allah SWT telah berfirman yang bermaksud: “Wahai akal mengadaplah engkau.” Maka akal pun menghadap kehadapan Allah SWT, kemudian Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Wahai akal berbaliklah engkau!”, lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah SWT berfirman lagi yang bermaksud: “Wahai akal! Siapakah aku?”, lalu akal pun berkata, “Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang daif dan lemah.” Lalu Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Wahai akal tidak Ku-ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau.”

DARJAT HADIS: MAWDHU’.

Daripada segi teks hadis, ia mirip dengan  satu hadis yang dimuatkan dalam al-Maqasid al-Hasanah dan telah sepakat para ilmuan hadis menilainya palsu. (Al-Maqasid Al-Hasanah, hadisno. 230)
               Berkata Abu Hatim al-Busti yang dikenali dengan Ibn Hibban, “Tiada ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW mengenai (kelebihan) akal.” (Al-Mughni an Al-Hifzi wa Al-Kitab, Hal. 21)
            Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, “Hadis-hadis tentang (kelebihan) akal, seluruhnya adalah dusta.” (Al-Manar al-Munif Fii ash-Shahih wa adh-Dhaif, hal. 60)
               Meskipun tiada hadis yang sahih berkenaan kelebihan akal, di dalam Islam akal tetap mempunyai kedudukan yang tinggi. Di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyeru manusia agar berfikir.

(Sumber imej: thinkingorganized)

 
                             

KISAH 7 MALAIKAT PENJAGA PINTU-PINTU LANGIT (HADIS PALSU)


 (Sumber gambar: Goodguy)

Abdullah bin Mubarak telah meriwayatkankan di dalam bukunya dengan sanad beliau daripada seorang lelaki iaitu Khalid bin Maadan yang pernah berkata kepada Muaz:

قلت يا معاذ! حدثنى حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Wahai Muaz! Khabarkanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah.”

Lalu Muaz menangis sehingga aku sangka dia tidak dapat berhenti tetapi akhirnya Muaz berhenti daripada tangisannya lalu berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku,

يا معاذ! حدثك حديثا إن حفظته نفعك عيشك، وإن سمعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله في يوم القيامة.

“Wahai Muaz! Sebenarnya aku mahu ceritakan kepada kamu sebuah hadis jikalau engkau mampu memeliharanya pasti ia akan memberi manfaat kepada engkau di sisi Allah tetapi jika engkau mensia-siakannya dan tidak memeliharanya maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Allah pada hari qiyamat nanti.”

“Wahai Muaz! Sesungguhnya Allah telah menjadikan tujuh malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat Hafazhah yang bertugas membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Amalan tersebut mempunyai cahaya bagaikan cahaya matahari, sehingga apabila malaikat Hafazhah yang membawa amalan hamba itu sampai ke langit pertama. Mereka menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak, lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu kepada malaikat Hafazhah:

“Pukulkan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah (mengumpat). Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain melalui aku untuk terus naik ke atas.”

Kemudian datang pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak (malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang) sehingga mereka sampai ke langit yang kedua lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua itu,

“Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakanya kerana ia meniatkan amalannya untuk mendapat keuntungan dunia. Allah telah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu ia juga suka membesarkan diri di dalam majlis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amal seseorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang dan puasa. Para malaikat Hafazhah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut lalu mereka membawa amalan itu (melintasi langit yang pertama dan kedua) sehingga sampai ke pintu langit yan ketiga maka malaikat penjaga langit ketiga berkata:

“Berhenti kamu di sini dan pukulkan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takbur. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang takbur dapat melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan diri di dalam majlis orang ramai.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amal seseorang hamba. Amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Para malaikat Hafazhah berjaya membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat maka malaikat penjaga langit keempat berkata:

“Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya, belakang dan juga perutnya. Akulah malaikat ‘ujub (hairan diri). Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ‘ujub (hairan diri) dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ‘ujub (hairan diri) terhadap dirinya.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amal seseorang hamba sehingga mereka berjaya sampai ke pintu langit yang kelima. Amalan itu seolah-olah pengantin yang dihantar ke rumah suaminya – amalan itu berseri-seri – lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima:

“Berhenti kamu dan pukulkan dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya dan campakkannya ke atas lehernya. Akulah malaikat hasad dengki, ia sangat hasad dengki kepada orang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ia menghasut orang lain yang melakukan sebarang kelebihan di dalam ibadat, ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad dengki ini melintasi aku.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Baginya cahaya seperti bulan purnama daripada sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa. Malaikat Hafazhah berjaya membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam lalu berkata penjaga langit tersebut malaikat:

“Berhentilah kamu dan pukulkan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya kerana ia tidak mempunyai belas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan. Bahkan, ia merasa gembira dengannya. Akulah malaikat rahmat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku.”

Kemudian naiklah pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Amalan itu sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan warak. Baginya bunyi – zikir – seperti bunyi lebah dan cahayanya seperti cahaya matahari dan naiklah bersama dengan amalan itu 3 ribu malaikat. Mereka telah berjaya membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Maka malaikat penjaga pintu langit berkata,

“Berhentilah kamu dan pukulkan dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir – penilaian amalan seorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Aku akan menghalang amalan orang riak daripada sampai kepada Tuhanku. Ia beramal bukan kerana mencari keredhaan Allah tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi di hati para fuqaha dan supaya disebut di kalangan para ulama dan supaya masyhur namanya di merata tempat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riak itu melintasi aku, kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang riak.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah dengan amalan seseorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam daripada perkara yang tidak berguna dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga tujuh petala langit sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut lalu Allah berkata kepada para malaikatNya:

“Kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaKu ini dan sebenarnya Aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak mengkehendaki Aku dengan amalan tersebut. Ia hanya mengkehendaki sesuatu yang lain daripadaKu. Oleh itu, maka Aku turunkan ke atasnya laknatKu.”

Lalu para malaikat tadi berkata, “Ke atasnya laknatMu dan juga laknat kami.”

Lalu dia dilaknat oleh tujuh petala langit dan seisinya. Mendengar ucapan Rasulullah SAW itu, lalu Muaz menangis seraya berkata, “Engkau adalah Rasulullah SAW sedangkan aku adalah Muaz – hanya seorang hamba Allah yang bukan rasul. Maka, bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera?”

Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Hendaklah engkau mengikuti aku walaupun hanya dengan amalan yang sedikit. Wahai Muaz jaga lidahmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca al-Quran (golongan ulama) dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka dan jangan engkau menganggap dirimu bersih dan jangan pula engkau mencela orang lain dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka.”

“Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombong diri di dalam majlis, nanti orang ramai akan takut kepadamu kerana kejahatanmu dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau membuat manusia berpecah-belah, nanti engkau dicarik-carik oleh anjing-anjing api neraka pada hari qiyamat nanti.

Allah berkata, “Demi yang mencarik dan dicarikkan.” (Surah an-Nazi’at: 2) “Apakah engkau tahu wahai Muaz, siapakah mereka yang mencarik itu?”

Muaz bertanya, “Wahai Rasulullah, sebenarnya siapa mereka?”

Lalu Nabi SAW menjawab, “Itulah anjing-anjing garang di dalam api neraka yang akan mencarikkan daging sehingga sampai ke tulang.”

Muaz bertanya, “Wahai Rasulullah SAW siapakah yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat daripada seksaan itu?”

Nabi SAW menjawab, “Ia sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah.” Kemudian lalu Khalid bin Ma’dan berkata, “Maka aku tidak pernah melihat seseorang yang banyak membaca al-Quran al-Karim lebih daripada Muaz kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini.”

PENILAIAN.

Hadis ini diriwayatkan daripada Mu’adz bin Jabal melalui dua jalur periwayatan. Manakala terdapat sebuah riwayat daripada Ali bin Abi Thalib yang mirip hadis ini melalui satu jalur periwayatan sahaja.

RIWAYAT DARIPADA MU’ADZ BIN JABAL.

PERTAMA: Daripada Umar bin Sa’id bin Syaiban daripada al-Qasim bin Abdullah al-Makfuf daripada Salam bin al-Khawwash daripada Ibnu Uyainah daripada Tsaur, memberitahu kepada kami Ibnu Nashir, memberitahu kepada kami Abu al-Ghanaim Muhammad bin Ali an-Narsi, memberitahu kepada kami al-Husan binal-Arzami, menceritakan kepada kami Ahmad bin Ali al-Marhubi, menceritakan kepada kami al-Hasan bin Mihran al-Asbahani, memberitahu kepada kami Ahmad bin al-Haitsam yang merupakan Qadhi Tharsus daripada Abdul Wahid bin Zaid daripada Tsaur bin Yazid daripada Khalid bin Ma’dan daripada Muaz bin Jabal r.a. secara marfu’. (Al-Majruhin, 2/214)

Berkata Ibnu Hibban, “Aku tidak tahu yang bertanggungjawab ke atas riwayat ini sama ada al-Qashim (bin al-Makhfuf) atau Sallam al-Khawwash. Hanya saja aku tidak ragu, bahawa Ibnu Uyainah tidak meriwayatkan hadis ini sama sekali di dunia ini. Kisah ini terkenal milik Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari daripada Yahya bin Sulaiman al-Ifriqi daripada Tsaur bin Yazid, dan Abdullah bin Wahhab al-Fasawi telah mencurinya lalu ia meriwayatkan daripada Muhammad bin al-Qashim al-Asadi daripada Tsaur bin Yazid, seperti yang dikhabarkan kepadaku oleh Muhammad bin Abdul Aziz bin Ismail di Nasa. Beliau berkata, menceritakan kepadaku Abdullah bin Wahhab al-Fasawi.” (Al-Majruhin, 2/215)

KEDUA: Daripada Muhammad bin Sa’id al-Harawi, menceritakan kepada kami Ishaq bin Najih, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz daripada Tsaur bin Yazid daripada Khalid bin Ma’dan daripada Mu’adz bin Jabal r.a. secara marfu’. (Al-Mawdhu’at, 3/154, al-Laali al-Mashnu’at, 2/281)

Pada sanad ini Ishaq bin Najih. Berkata Ahmad, “Beliau adalah antara orang yang paling kuat berdusta.” Berkata Yahya bin Ma’in, “Dikenali dengan pembohongan dan pemalsuan hadis.” Berkata ad-Daraquthni, “Matruk.” (Mizan al-I’tidal, 1/200)

Ibnu al-Jauzi saat memaparkan hadis ini menyatakan dalam al-Mawdhu’at menyatakan ada jalur lain, namun padanya perawi yang tidak ada nilai riwayatnya, matruk dan juga perawi-perawi yang majhul. (Al-Mawdhu’at, 3/161)

RIWAYAT DARIPADA ALI BIN ABI THALIB.

Riwayat daripada Ali bin Abi Thalib ini mirip dengan hadis di atas dan ia dinyatakan oleh Ibnu Adiy, lalu dinukilkan oleh as-Suyuti dengan sanadnya dalam al-Laali al-Mashnu’at.

Sanadnya adalah daripada Ummu Kaltsum binti Ibrahim al-Nukrabayah, menceritakan kepada kami Abu Ja’far Muhammad bin Ja’far al-Bashri, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad ash-Shufi, menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad daripada ayahnya daripada datuknya al-Husain bin Ali daripada ayahnya, Ali bin Abi Thalib secara marfu’. (Al-Laali al-Mashnu’at, 2/284)

Berkata as-Suyuti mengenai hadis ini, “Palsu. Padanya perawi-perawi majhul yang tidak dikenali dan pada isnadnya al-Qashim bin Ibrahim, beliau selalu menyampaikan hadis yang tiada asalnya.” (Al-Laali al-Mashnu’at, 2/286)

Asy-Syaukani menukilkan penilaian al-Mundziri dalam Tanzih asy-Syariah, bahawa hadis ini telah direka-reka daripada segi jalur periwayatannya dan lafaznya. (At-Targhib wa at-Tarhib, 1/76, Tanzih asy-Syari’ah 2/254)

Kesimpulannya, hadis mengenai kisah 7 malaikat penjaga pintu langit ini adalah (mawdhu') palsu atau direka-reka. Sayangnya hadis ini cukup popular dan tersebar secara meluas di internet, televisyen dan juga buku-buku di pasaran.Suhili Nain,

Ahad, 04 Jun 2017.

Kota Kinabalu, Sabah.

AKAN MUNCUL KEPADA KAMU SEORANG PENDUDUK SYURGA. (KEMASKINI - DHAIF)

(Sumber gambar: Peterpap)


Anas bin Malik radhiallahu 'anhu berkata:

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى . فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ

“Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka baginda pun berkata : “Akan muncul dihadapan kamu sekarang seorang penduduk Syurga.” Maka munculah seseorang daripada kaum Anshar, janggutnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kirinya. Tatkala keesokan hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan perkataan yang sama, dan munculah orang itu lagi dengan keadaan yang sama seperti kemarin. Pada keesokan harinya lagi (hari yang ketiga) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga mengucapkan perkataan yang sama dan muncul juga orang tersebut dengan keadaan yang sama pula. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri (pergi) maka Abdullah bin 'Amr bin Al-'Aash mengikuti orang tersebut lalu berkata kepadanya: “Aku bermasalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama tiga hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu tiga hari? Maka orang tersebut berkata, “Silakan.”

Anas bin Malik melanjutkan penyampaian kisahnya :


وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ، حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ . قَالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ لَيَالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثَمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ: " يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ، فَأَقْتَدِيَ بِهِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ . قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ

“Abdullah bin 'Amr bin al-'Aaash bercerita bahawa beliau telah menginap bersama orang tersebut selama tiga malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan solat (sunat) malam, hanya saja jika ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur maka dia akan berzikir kepada Allah dan bertakbir, hingga akhirnya ia bangun untuk solat fardhu subuh. Abdullah bertutur: “Hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Dan tatkala berlalu tiga hari – dan hampir saja aku meremehkan amalannya – maka aku pun berkata kepadanya: Wahai hamba Allah (fulan), sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apatah lagi boikot. Tetapi, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata sebanyak tiga kali: Akan muncul sekarang di hadapan kamu seorang penduduk Syurga.” lantas engkaulah yang muncul, maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apakah amalanmu untuk aku contohi, namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Maka apakah yang telah menyampaikan engkau sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?” Orang itu berkata: “Tidak ada kecuali amalanku yang kau lihat.” Abdullah bertutur: “Tatkala aku berpaling pergi maka dia pun memanggilku dan berkata: “Amalanku hanyalah yang engkau lihat, hanya saja aku tidak pernah menipu ke atas seorang muslim pun dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya.” Abdullah berkata, “Inilah amalan yang melayakkan engkau (menjadi penduduk Syurga), dan inilah yang tidak kami mampui.”

(Hadis riwayat Ahmad 20/124 no. 12697 - sanadnya sahih)

**KEMAS KINI: DARJAT DHAIF.**

Selepas saya berkongsi hadis ini di Facebook saya, Ustaz Fathi al-Sakandary telah bertanya kepada saya di Facebook, dengan katanya, "Soalan, jika benar riwayat ini sahih, bolehkah kita menipu seperti Abdullah bin Amr al-Ash dalam hadis ini?"

Pertanyaan al-Fadhil Ustaz telah menimbulkan keraguan dalam hati saya, lalu berhasrat mencari ulasan atau syarah ke atas hadis ini di laman web yang dipercayai.

Namun begitu, apa yang saya temui hadis ini telah terdapat perselisihan darjatnya. Syaikh Syu'aib al-Arnauth telah menilai sanad hadis ini sahih, namun beberapa ulama hadis sebelum beliau telah mendhaifkan hadis ini. Setelah membaca perbahasan hadis ini, saya cenderung bahawa hadis ini dhaif. Ia terputus daripada segi sanad periwayatan, manakala terdapat keganjilan pada matannya.

Hadis ini telah diriwayatkan dengan sanad daripada Ma'mar daripada az-Zuhri berkata; mengkhabarkan kepadaku Anas - iaitu dengan lafaz bahawa az-Zuhri telah mendengar hadis ini secara langsung daripada Anas. Manakala, hadis ini telah diriwayatkan dengan sanad lain dengan lafaz daripada az-Zuhri daripada Anas dan ada juga yang menyatakan terdapat perantaraan antara az-Zuhri dengan Anas bin Malik. 

Hadis ini dinilai cacat sanadnya oleh ad-Daraquthni menyatakan dalam al-Illal, bahawa az-Zuhri tidak mendengar hadis ini daripada Anas bin Malik. Yang tepatnya ia diriwayatkan dengan perantaraan perawi yang tidak disebutkan namanya. Demikian juga oleh al-Hafidz Hamzah al-Kinani, seperti yang dinukil dalam Tuhfah al-Asyraf karya al-Mizzi. Didhaifkan juga oleh al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, Ibnu Hajar al-Asqalani dalam an-Nukat adz-Dhorof, malah al-Albani yang menilai hadis ini sahih, telah menarik balik penilaiannya dan menyatakan ia dhaif dalam at-Targhib wa at-Tarhib. Demikian juga penjelasan oleh Salim bin Aid al-Hilali dalam Ujalah ar-Raghib al-Mutamanna Fii Takhrij Kitab al-Amal al-Yaum wa al-Layla Li Ibni as-Sunni.Sumber rujukan kemaskini: Saaid.Net

Sumber hadis dan terjemahan: Firanda.Com

CATATAN TERPERINCI 15 AZAB MENINGGALKAN SOLAT & SYUJA' AL-AQRA'.Sesetengah ulama berkata bahawa diriwayatkan dalam hadis bahawa sesiapa yang menjaga solatnya, maka Allah s.w.t akan mengurniakannya lima keistimewaan, pertama akan diangkat daripadanya kesempitan hidup di dunia, kedua dia akan dihindarkan daripada azab kubur, ketiga dia akan menerima buku catatan amalnya melalui tangan kanan, keempat dia akan melintasi titian sirat sepantas kilat, dan kelima dia akan memasuk Syurga tanpa hisab.

Sesiapa yang meringan-ringankan solatnya, maka Allah s.w.t akan menyeksanya dengan lima belas seksaan. Lima seksaan di dunia, tiga seksaan ketika meninggal dunia, tiga seksaan semasa di dalam kubur dan tiga seksaan semasa dibangkitkan daripada kubur.

Seksaan semasa di dunia adalah, pertama, dicabut keberkatan umurnya, keduanya, dihapuskan tanda-tanda orang soleh daripada wajahnya, ketiga, setiap amalan yang dilakukannya tidak akan diganjari oleh Allah s.w.t, keempat doanya tidak akan diangkat ke langit (doanya tidak akan diterima), dan kelima, tidak ada bahagian baginya dalam doa orang-orang soleh.

Seksaan yang akan menimpanya ketika mati ialah, pertama dia akan mati dalam keadaan hina, kedua dia akan mati dalam keadaan lapar, dan ketiga, dia akan mati dalam keadaan dahaga sehingga jika dia diberi minum sebanyak air lautan di dunia pun tidak akan dapat menghilangkan rasa hausnya.

Seksaan yang akan menimpanya di dalam kubur ialah, pertama, kubur menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah antara satu sama lain, kedua, api akan dinyalakan di dalam kuburnya dan dia akan dibalik-balikkan di antara bara api siang dan malam, ketiga seekor ular yang besar bernama asy-Syuja' al-Aqra akan dilepaskan ke atasnya. Kedua-dua mata ular itu daripada api dan kuku ular itu dibuat daripada besi. Panjang setiap kuku ular itu sejauh satu hari perjalanan. Ular tersebut akan berkata-kata dengan suara yang gemuruh seumpama petir, "Aku asy-Syuja' al-Aqra. Aku diperintahkan Tuhanku supaya memukul kamu kerana kamu meninggalkan solat subuh sehingga naik matahari, kerana meninggalkan solat zuhur hingga asar, kerana meninggalkan solat asar hingga maghrib, kerana meninggalkan solat maghrib hingga isyak, kerana meninggalkan solat isyak hingga subuh." Setiap kali ular itu memukulnya, dia akan terbenam ke dalam bumi sejauh tujuh puluh hasta. Dia akan diazab berterusan di dalam kubur sehingga hari kiamat. Manakala seksaan yang akan menimpanya ketika dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat di padang mahsyar ialah pertama, penghisabannya amat berat, kedua dia dimurkai Allah s.w.t, dan ketiga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka.

Dalam hadis ini hanya disebutkan empat belas seksaan, tidak mencukupi bilangan lima belas, mungkin perawi terlupa. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahawa mereka yang melalaikan solat, pada hari kiamat akan datang dalam keadaan muka mereka tertulis tiga baris tulisan. Pertama, wahai orang-orang yang mensia-siakan hak Allah s.w.t. Kedua, wahai orang yang pasti mendapat kemurkaan Allah s.w.t.. Ketiga, sebagaimana kamu di dunia mensia-siakan hak Allah s.w.t., kini putuslah harapan kamu daripada rahmat Allah s.w.t..


Catatan:
Hadis dengan matan ini disebutkan dalam kitab al-Kabair (hal. 23-24) karya adz-Dzahabi yang telah ditokok tambah, lalu dinukilkan oleh Syaikh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi dalam kitab Fadhail al-A’mal, kitab Fadhilat Solat, bahagian 2, hadis nombor 7.
          Ada pun, berdasarkan rujukan ke atas al-Kabair karya adz-Dzahabi yang asli dan ditahqiq oleh Syaikh Muhyiddin Mistu, maka tiada disebutkan tentang hadis ini.
          Disebutkan hadis yang hampir sama, dalam Tanbil al-Ghafilin (hal. 276) karya Abu al-Laits as-Samarqandi dengan 12 seksaan sahaja.
          Riwayat 15 seksaan meninggalkan solat didatangkan dengan sanad dalam az-Ziyadat Ala al-Mawdhu’at karya as-Suyuti, at-Targhib wa at-Tarhib karya Qawwam as-Sunnah al-Asbahani dan Majalis al-Asyarah karya al-Khallal. Cuma bezanya, dalam riwayat yang datang dengan sanad, tiada disebutkan tentang ular yang bernama asy-Syuja’ al-Aqra akan menyeksa di alam kubur.
Mengkritik Matan Hadis.
Daripada matan, jelas tanda-tanda masalah hadis di atas. Pernyataan asy-Syuja’ al-Aqra akan menyeksa di alam kubur dalam hadis di atas ini bercanggah dengan hadis shahih.
Diriwayat dalam Shahih al-Bukhari (5/210) dan Shahih Muslim (5/142-143) dinyatakan bahawa ular asy-Syu’ja al-Aqra akan menyeksa mereka yang tidak menunaikan zakat, bukannya meninggalkan solat. Ia dijadikan oleh Allah s.w.t. daripada harta yang tidak dizakatkan dan akan pemiliknya pada hari qiyamat, bukan di alam kubur.
Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:
“Sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, pada hari qiyamat kelak hartanya akan Allah menjadikan ia seumpama seekor ular (Syuja’an Aqra’) yang mempunyai dua taring yang sentiasa melilit dan mencengkamnya seraya berkata, “Aku adalah hartamu, aku adalah kekayaanmu.”
Mengkritik Riwayat Yang Datang Dengan Sanad.
·       Jalur Abu Hurairah r.a.
Pertama:
Berkata Ibnu an-Najjar dalam Tarikh Baghdad; memberitahu kepada kami Abu al-Faraj Abdul Mun'im bin Abdul Wahhab al-Harrani daripada Abi al-Ghanaim Muhammad bin Ali bin Maimun an-Nursi, menceritakan kepada kami Abu Bakr Muhammad bin Abdullah al-Mawazini, menceritakan kepada kami Abu Bakr Muhammad bin Ali al-Abbasn bin Ahmad ath-Aththar al-Baghdadi, menceritakan kepada kami Abu Bakr an-Naisaburi, mengkhabarkan kepada kami ar-Rabi' bin Sulaiman, menceritakan kepada kami Muhammad bin Idris as-Syafie daripada Malik daripada Sumay maula Abi Bakr bin Amr bin Hazm daripada Suhail bin Abi Shaleh daripada Abu Hurairah berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda.
Az-Ziyadat Ala al-Mawdhu’at (hal. 391-392), karya Jalaluddin as-Suyuti.  Dikenali juga dengan judul Dzail al-Laali al-Mashnuah.
Hadis ini bathil. Pada sanadnya Muhammad bin Ali bin al-Abbas al-Aththar. Berkata adz-Dzahabi, “Beliau mereka-reka ke atas Abu Bakr bin Zayd an-Naisaburi satu hadis yang bathil tentang orang yang meninggalkan solat.” (Mizan al-I’tidal, 3/653)
·       Jalur Ali Bin Abi Thalib r.a.
Kedua:
Muhammad bin Muhammad bin Zayd al-Alwi memberitahu kepada kami, al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah al-Muqriy, memberitahu kepada kami al-Husain bin Ahmad al-Muallim, menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim al-Ghami, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Shidiq al-Asbahani, menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim as-Sarakhsi, menceritakan kepada kami Ali bin Syu’aib, menceritakan kepada kami Syu’jab bin al-Walid bin Qays, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Rasyid, daripada ayahnya Rasyid bahawa beliau mendengar al-Harits daripada Ali bin Abi Thalib daripada Nabi s.a.w.
At-Targhib wa at-Tarhib Li Qawwam as-Sunnah (2/431) Berkata Abu Nu’aim, hadis ini gharib, tidak aku menulisnya kecuali daripada as-Sayyid al-Alwi.
          Abdul Wahid bin Rasyid, “Laisa biumdah.” (Mizan al-I’tidal, 4/79). Al-Harits al-A’war pula, terdapat perbahasan para nuqqad tentangnya. (As-Siyar A’lam an-Nubala, 4/152)
          Rasyid, ayah kepada Abdul Wahid dan Ahmad bin Ibrahim al-Ghami adalah Majhul. Tiada rekod biografi 2 orang ini dalam kitab para perawi.
          Ali bin Syu’aib dalam sanad ini adalah Ali bin Syu’aib bin Adiy. Terputus sanad antara beliau dengan Ishaq bin Ibrahim as-Sarkhasi. Ali bin Syu’aib wafat pada 253 Hijriah, (Tahdzib al-Kamal, 20/460-462) sedangkan Ishaq bin Ibrahim as-Sarakhsi lahir pada 352 Hijriah dan wafat pada 429 Hijriah. (Thabaqat asy-Syafi’eyyah al-Kubra, 4/264)
          Bagaimana pula Ali bin Syu’aib boleh menceritakan hadis ini kepada Ishaq bin Ibrahim as-Sarakhsi? Ini adalah satu perkara yang tidak masuk akal dan petanda jelas direka-reka.
          Berhimpunnya perawi yang dhaif, majhul dan pendustaan bersambungnya sanad, darjat riwayat ini adalah mawdhu’ (palsu).
Ketiga:
Menceritakan kepada kami Umar bin Ahmad bin Utsman al-Wa’idz rahimahullah, menceritakan kepada kami Abu al-Fadhl Ja’far bin Muhammad ash-Shandali, menceritakan kepada kami, Abu Bakr bin Zanjuyah, menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf al-Firyabi daripada Sufyan ats-Tsawri, daripada Zubayd bin al-Harits al-Yamani daripada Amir asy-Sya’bi, berkata, mengkhabarkan kepada saya Abu Juhaifah dan namanya Wahb bin Abdillah daripada Ali a.s daripada Nabi s.a.w. 
Al-Majalis al-Asyarah (hal. 87) karya al-Khallal.
          Umar bin Ahmad bin Utsman yakni Ibnu Syahin, meski beliau tsiqat, beliau melakukan kesilapan. (Tarikh al-Islam az-Zahabi, 8/580).
          Berkata ad-Daraquthni: Ibnu Syahin terjatuh dalam kesilapan dan beliau tsiqat. Berkata Muhammad bin Umar ad-Dawudiy, “....dan saya melihat beliau (Ibnu Syahin) pada suatu hari duduk bersama ad-Daraquthni, beliau tidak berbicara kerana bimbang melakukan kesilapan saat kehadiran Abi al-Hasan (ad-Daraquthni).”
          Tafarrud padanya al-Firyabi daripada Sufyan ats-Tsauri.   
Saya katakan, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi telah melakukan 150 kesilapan riwayat daripada Sufyan ats-Tsawri. (Tahdzib al-Kamal, 27/59)
Ahmad bin Hanbal yang merupakan anak murid beliau turut mengakui kesilapan riwayat al-Firyabi daripada Sufyan ats-Tsawri. Berkata Ahmad bin Hanbal, “Aku tidak melihat orang yang lebih banyak melakukan kesalahan dalam hadis ats-Tsawri berbanding al-Firyabi.” (Bahr ad-Dam, hal. 192)
Sufyan terkenal dengan murid yang mencecah ratusan orang, bagaimana tiada seorang pun daripada murid Sufyan yang lain menyokong riwayat ini? Sebagai murid, Ahmad bin Hanbal tentunya lebih arif berkenaan riwayat gurunya.
Abu Bakr bin Zanjuyah adalah guru kepada Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasaie dan Ibnu Majah. Tiada seorang pun daripada imam-imam yang 4 itu meriwayatkan hadis ini daripada beliau. Bukan itu sahaja, pada sanad ini juga tafarrudnya Zubayd daripada asy-Sya’bi, sedangkan asy-Sya’bi mempunyai murid yang cukup ramai, lebih 100 orang.
          Pentahqiq kitab Majalis al-Asyarah karya al-Khallal ini, Majdi Fathi as-Sayyid Ibrahim telah menyatakan bahawa riwayat ini adalah bathil.
Kesimpulan.
Daripada penilaian ke atas 3 riwayat yang dikemukakan, telah jelaslah kepada kita tanpa keraguan lagi, bahawa hadis berkaitan 15 seksaan meninggalkan solat adalah mawdhu’. Bukan sekadar dhaif biasa. Ia tidak boleh digunakan dalam bab fadhail amal dan tidak boleh disebarkan kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya.
          Hadis yang 15 seksaan meninggalkan solat yang direkodkan dalam al-Kabair yang ditokok tambah dan kitab Fadhail al-A’mal pula lebih buruk keadaannya daripada hadis palsu yang bersanad di atas, kerana telah berlaku perubahan dan tambahan, malah bercanggah dengan hadis shahih.
          Wallahu a’lam.

Rujukan:


1.      Al-Kabair karya adz-Dzahabi.

2.      At-Targhib wa at-Tarhib karya al-Qawwam as-Sunnah al-Asbahani.

3.      Az-Ziyadat Ala al-Mawdhu’at karya as-Suyuti.

4.      Fadhail al-A’mal karya Maulana Zakariyya.

5.      Lisan al-Mizan karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

6.      Mizan al-I’tidal karya adz-Dzahabi.

7.      Majalis al-Asyarah karya al-Khallal.

8.      Siyar A’lam an-Nubala karya adz-Dzahabi.

9.      Shahih al-Bukhari karya al-Bukhari.

10.  Shahih Muslim karya Muslim.

11.  Tafsir al-Quran al-Adzim karya Ibnu Katsir.

12.  Tahdzib al-Kamal karya al-Mizzi.

13.  Thabaqat asy-Syafi’eyyah al-Kubra karya Tajuddin as-Subki.

14.  Tarikh al-Islam karya adz-Dzahabi.

15.  Tanbih al-Ghafilin karya Abu al-Laits as-Samarqandi.

16.  Web Multaqa Ahl al-Hadeeth.