Memaparkan catatan dengan label Kisah. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Kisah. Papar semua catatan

KISAH 7 MALAIKAT PENJAGA PINTU-PINTU LANGIT (HADIS PALSU)


 (Sumber gambar: Goodguy)

Abdullah bin Mubarak telah meriwayatkankan di dalam bukunya dengan sanad beliau daripada seorang lelaki iaitu Khalid bin Maadan yang pernah berkata kepada Muaz:

قلت يا معاذ! حدثنى حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Wahai Muaz! Khabarkanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Rasulullah.”

Lalu Muaz menangis sehingga aku sangka dia tidak dapat berhenti tetapi akhirnya Muaz berhenti daripada tangisannya lalu berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku,

يا معاذ! حدثك حديثا إن حفظته نفعك عيشك، وإن سمعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله في يوم القيامة.

“Wahai Muaz! Sebenarnya aku mahu ceritakan kepada kamu sebuah hadis jikalau engkau mampu memeliharanya pasti ia akan memberi manfaat kepada engkau di sisi Allah tetapi jika engkau mensia-siakannya dan tidak memeliharanya maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Allah pada hari qiyamat nanti.”

“Wahai Muaz! Sesungguhnya Allah telah menjadikan tujuh malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi lalu ditentukannya pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit tersebut. Lalu naiklah malaikat Hafazhah yang bertugas membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke petang. Amalan tersebut mempunyai cahaya bagaikan cahaya matahari, sehingga apabila malaikat Hafazhah yang membawa amalan hamba itu sampai ke langit pertama. Mereka menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak, lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu kepada malaikat Hafazhah:

“Pukulkan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah (mengumpat). Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain melalui aku untuk terus naik ke atas.”

Kemudian datang pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Mereka menganggap bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak (malaikat itu berjaya melintasi langit yang pertama kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang) sehingga mereka sampai ke langit yang kedua lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua itu,

“Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakanya kerana ia meniatkan amalannya untuk mendapat keuntungan dunia. Allah telah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke atas. Selain daripada itu ia juga suka membesarkan diri di dalam majlis perjumpaan. Akulah malaikat penjaga kebesaran.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amal seseorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala sedekah, sembahyang dan puasa. Para malaikat Hafazhah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut lalu mereka membawa amalan itu (melintasi langit yang pertama dan kedua) sehingga sampai ke pintu langit yan ketiga maka malaikat penjaga langit ketiga berkata:

“Berhenti kamu di sini dan pukulkan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat takbur. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang takbur dapat melintasiku. Orang itu sangat suka membesarkan diri di dalam majlis orang ramai.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amal seseorang hamba. Amal itu bersinar-sinar seperti bersinarnya bintang yang berkelip-kelip. Baginya suara tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Para malaikat Hafazhah berjaya membawa amalan itu sehingga sampai ke pintu langit yang keempat maka malaikat penjaga langit keempat berkata:

“Berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya, belakang dan juga perutnya. Akulah malaikat ‘ujub (hairan diri). Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ‘ujub (hairan diri) dapat melintasiku. Ia beramal adalah dengan dorongan perasaan ‘ujub (hairan diri) terhadap dirinya.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amal seseorang hamba sehingga mereka berjaya sampai ke pintu langit yang kelima. Amalan itu seolah-olah pengantin yang dihantar ke rumah suaminya – amalan itu berseri-seri – lalu berkata malaikat penjaga langit yang kelima:

“Berhenti kamu dan pukulkan dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya dan campakkannya ke atas lehernya. Akulah malaikat hasad dengki, ia sangat hasad dengki kepada orang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Ia menghasut orang lain yang melakukan sebarang kelebihan di dalam ibadat, ia juga mencela mereka. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang hasad dengki ini melintasi aku.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Baginya cahaya seperti bulan purnama daripada sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa. Malaikat Hafazhah berjaya membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam lalu berkata penjaga langit tersebut malaikat:

“Berhentilah kamu dan pukulkan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya kerana ia tidak mempunyai belas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan. Bahkan, ia merasa gembira dengannya. Akulah malaikat rahmat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku.”

Kemudian naiklah pula malaikat Hafazhah membawa amalan seseorang hamba. Amalan itu sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan warak. Baginya bunyi – zikir – seperti bunyi lebah dan cahayanya seperti cahaya matahari dan naiklah bersama dengan amalan itu 3 ribu malaikat. Mereka telah berjaya membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ketujuh. Maka malaikat penjaga pintu langit berkata,

“Berhentilah kamu dan pukulkan dengan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir – penilaian amalan seorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Aku akan menghalang amalan orang riak daripada sampai kepada Tuhanku. Ia beramal bukan kerana mencari keredhaan Allah tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi di hati para fuqaha dan supaya disebut di kalangan para ulama dan supaya masyhur namanya di merata tempat. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riak itu melintasi aku, kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak dan Allah tidak akan menerima amalan orang yang riak.”

Kemudian naik pula malaikat Hafazhah dengan amalan seseorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam daripada perkara yang tidak berguna dan banyak berzikir. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga tujuh petala langit sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada Allah. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut lalu Allah berkata kepada para malaikatNya:

“Kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaKu ini dan sebenarnya Aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ia sebenarnya tidak mengkehendaki Aku dengan amalan tersebut. Ia hanya mengkehendaki sesuatu yang lain daripadaKu. Oleh itu, maka Aku turunkan ke atasnya laknatKu.”

Lalu para malaikat tadi berkata, “Ke atasnya laknatMu dan juga laknat kami.”

Lalu dia dilaknat oleh tujuh petala langit dan seisinya. Mendengar ucapan Rasulullah SAW itu, lalu Muaz menangis seraya berkata, “Engkau adalah Rasulullah SAW sedangkan aku adalah Muaz – hanya seorang hamba Allah yang bukan rasul. Maka, bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera?”

Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Hendaklah engkau mengikuti aku walaupun hanya dengan amalan yang sedikit. Wahai Muaz jaga lidahmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca al-Quran (golongan ulama) dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka dan jangan engkau menganggap dirimu bersih dan jangan pula engkau mencela orang lain dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka.”

“Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombong diri di dalam majlis, nanti orang ramai akan takut kepadamu kerana kejahatanmu dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau membuat manusia berpecah-belah, nanti engkau dicarik-carik oleh anjing-anjing api neraka pada hari qiyamat nanti.

Allah berkata, “Demi yang mencarik dan dicarikkan.” (Surah an-Nazi’at: 2) “Apakah engkau tahu wahai Muaz, siapakah mereka yang mencarik itu?”

Muaz bertanya, “Wahai Rasulullah, sebenarnya siapa mereka?”

Lalu Nabi SAW menjawab, “Itulah anjing-anjing garang di dalam api neraka yang akan mencarikkan daging sehingga sampai ke tulang.”

Muaz bertanya, “Wahai Rasulullah SAW siapakah yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat daripada seksaan itu?”

Nabi SAW menjawab, “Ia sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah.” Kemudian lalu Khalid bin Ma’dan berkata, “Maka aku tidak pernah melihat seseorang yang banyak membaca al-Quran al-Karim lebih daripada Muaz kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini.”

PENILAIAN.

Hadis ini diriwayatkan daripada Mu’adz bin Jabal melalui dua jalur periwayatan. Manakala terdapat sebuah riwayat daripada Ali bin Abi Thalib yang mirip hadis ini melalui satu jalur periwayatan sahaja.

RIWAYAT DARIPADA MU’ADZ BIN JABAL.

PERTAMA: Daripada Umar bin Sa’id bin Syaiban daripada al-Qasim bin Abdullah al-Makfuf daripada Salam bin al-Khawwash daripada Ibnu Uyainah daripada Tsaur, memberitahu kepada kami Ibnu Nashir, memberitahu kepada kami Abu al-Ghanaim Muhammad bin Ali an-Narsi, memberitahu kepada kami al-Husan binal-Arzami, menceritakan kepada kami Ahmad bin Ali al-Marhubi, menceritakan kepada kami al-Hasan bin Mihran al-Asbahani, memberitahu kepada kami Ahmad bin al-Haitsam yang merupakan Qadhi Tharsus daripada Abdul Wahid bin Zaid daripada Tsaur bin Yazid daripada Khalid bin Ma’dan daripada Muaz bin Jabal r.a. secara marfu’. (Al-Majruhin, 2/214)

Berkata Ibnu Hibban, “Aku tidak tahu yang bertanggungjawab ke atas riwayat ini sama ada al-Qashim (bin al-Makhfuf) atau Sallam al-Khawwash. Hanya saja aku tidak ragu, bahawa Ibnu Uyainah tidak meriwayatkan hadis ini sama sekali di dunia ini. Kisah ini terkenal milik Ahmad bin Abdullah al-Juwaibari daripada Yahya bin Sulaiman al-Ifriqi daripada Tsaur bin Yazid, dan Abdullah bin Wahhab al-Fasawi telah mencurinya lalu ia meriwayatkan daripada Muhammad bin al-Qashim al-Asadi daripada Tsaur bin Yazid, seperti yang dikhabarkan kepadaku oleh Muhammad bin Abdul Aziz bin Ismail di Nasa. Beliau berkata, menceritakan kepadaku Abdullah bin Wahhab al-Fasawi.” (Al-Majruhin, 2/215)

KEDUA: Daripada Muhammad bin Sa’id al-Harawi, menceritakan kepada kami Ishaq bin Najih, menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz daripada Tsaur bin Yazid daripada Khalid bin Ma’dan daripada Mu’adz bin Jabal r.a. secara marfu’. (Al-Mawdhu’at, 3/154, al-Laali al-Mashnu’at, 2/281)

Pada sanad ini Ishaq bin Najih. Berkata Ahmad, “Beliau adalah antara orang yang paling kuat berdusta.” Berkata Yahya bin Ma’in, “Dikenali dengan pembohongan dan pemalsuan hadis.” Berkata ad-Daraquthni, “Matruk.” (Mizan al-I’tidal, 1/200)

Ibnu al-Jauzi saat memaparkan hadis ini menyatakan dalam al-Mawdhu’at menyatakan ada jalur lain, namun padanya perawi yang tidak ada nilai riwayatnya, matruk dan juga perawi-perawi yang majhul. (Al-Mawdhu’at, 3/161)

RIWAYAT DARIPADA ALI BIN ABI THALIB.

Riwayat daripada Ali bin Abi Thalib ini mirip dengan hadis di atas dan ia dinyatakan oleh Ibnu Adiy, lalu dinukilkan oleh as-Suyuti dengan sanadnya dalam al-Laali al-Mashnu’at.

Sanadnya adalah daripada Ummu Kaltsum binti Ibrahim al-Nukrabayah, menceritakan kepada kami Abu Ja’far Muhammad bin Ja’far al-Bashri, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad ash-Shufi, menceritakan kepada kami Ja’far bin Muhammad daripada ayahnya daripada datuknya al-Husain bin Ali daripada ayahnya, Ali bin Abi Thalib secara marfu’. (Al-Laali al-Mashnu’at, 2/284)

Berkata as-Suyuti mengenai hadis ini, “Palsu. Padanya perawi-perawi majhul yang tidak dikenali dan pada isnadnya al-Qashim bin Ibrahim, beliau selalu menyampaikan hadis yang tiada asalnya.” (Al-Laali al-Mashnu’at, 2/286)

Asy-Syaukani menukilkan penilaian al-Mundziri dalam Tanzih asy-Syariah, bahawa hadis ini telah direka-reka daripada segi jalur periwayatannya dan lafaznya. (At-Targhib wa at-Tarhib, 1/76, Tanzih asy-Syari’ah 2/254)

Kesimpulannya, hadis mengenai kisah 7 malaikat penjaga pintu langit ini adalah (mawdhu') palsu atau direka-reka. Sayangnya hadis ini cukup popular dan tersebar secara meluas di internet, televisyen dan juga buku-buku di pasaran.Suhili Nain,

Ahad, 04 Jun 2017.

Kota Kinabalu, Sabah.

NAMA IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH.


Snapshot daripada kitab ad-Dau wa ad-Dawa' oleh Hadi Akmal. Daripada Facebook.

Beliau bernama Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz az-Zar'ie ad-Dimasyqi al-Hanbali. Terkenal dengan panggilan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Qayyim bukanlah nama bapa beliau, ia adalah panggilan. Bapa beliau adalah guru besar (qayyim) madrasah yang bernama al-Jauziyyah, sebab itu beliau dipanggil Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Ertinya anak Guru Besar Madrasah al-Jauziyyah.

MENGKRITIK NOVEL SEJARAH ISLAM ABDUL LATIP TALIB


MEREKA-REKA UCAPAN  KE ATAS NABI & SAHABAT MEMBUKA PINTU PENYIMPANGAN.

Sirah Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat bukanlah sama seperti sejarah manusia biasa. Membuat ucapan rekaan di atas nama mereka adalah tidak sama dengan membuat ucapan rekaan ke atas Sultan Melaka.

Ini kerana, ucapan Nabi Muhammad s.a.w itu adalah wahyu. Sebarang rekaan ke atas ucapan baginda, mengakibatkan penambahan kepada wahyu. Ia dilarang. Demikian juga penambahan ke atas ucapan para sahabat yang menjadi salah satu sumber untuk memahami wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Oleh itu, semenjak kali pertama membaca dan mengenali ‘Novel Sejarah Islam’ saya sudah kurang setuju dengan penulis buku-buku sedemikian. Usaha tersebut, pastinya melibatkan berlakunya penambahan dan khayalan yang tidak wujud di dalamnya.

PERBANDINGAN.

Dalam penulisan ini, saya ingin memberikan contoh perbandingan daripada satu bahagian daripada ‘Novel Sejarah Islam’ berjudul Abu Ubaidah Penakluk Parsi, terbitan PTS Litera pada tahun 2009, yang ditulis oleh Abdul Latip Talib, atau lebih dikenali dengan Pak Latip.

Saya akan membandingkan teks pada bab-7, halaman 73 hingga 78 dalam bahagian ‘Pemulauan Kepada Islam’ dengan kisah yang sama daripada kitab-kitab Sirah Muktabar yang bakal disebutkan namanya.

Pada suatu malam, Abu Ubaidah dan Abu Bakar sedang duduk sambil mengawal keadaan sekeliling. Cahaya bulan menerangi malam itu. Sekali-sekala kedengaran batuk memecah hening suasana malam. Udara dingin membuatkan mereka kesejukan. Hanya unggun api dapat memanaskan tubuh mereka. Tiba-tiba Abu Ubaidah al-Jarrah bingkas bangun lalu menghunus pedangnya.

“Siapa itu? Cepat, kenalkan diri!” jerit Abu Ubaidah al-Jarrah sambil bersedia menghadapi segala kemungkinan.

Tetapi pertanyaan itu tidak disahut. Tiba-tiba muncul seekor unta membawa muatan di belakangnya. Tetapi tuannya tidak kelihatan.

“Siapakah pula yang menghantar muatan ini kepada kita?” tanya Abu Bakar sambil membelek barang-barang yang diletakkan di atas bonggol unta itu.

“Entahlah, mungkin masih ada insan yang bersimpati dengan nasib kita lalu diberinya kita bekalan makanan ini.” Jawab Abu Ubaidah al-Jarrah.

[Abu Ubaidah Penakluk Parsi, halaman 75-76]


Dalam bahagian ini pengarang Abdul Latip Talib mengisahkan bahawa pada suatu malam Abu Bakar dan Abu Ubaidah kedua-duanya sedang berkawal. Kemudian mereka menerima sebuah bekalan makanan daripada orang yang tidak dikenali. Yang memberikan bekalan makanan tersebut adalah Hisyam bin `Amr.

Selepas memberikan bekalan tersebut secara senyap, Hisyam bin `Amr terus bertemu dengan Zuhair bin Abi Umayyah untuk mengajak beliau membatalkan perjanjian pemulauan ke atas Bani Abdul Manap dan Bani Hasyim.

KOMEN DAN PERBANDINGAN.

1. Abdul Latip Talib telah menulis keadaan begitu terperinci, seolah-olah melihatnya. Daripada manakah sumbernya tulisan terperinci sedemikian?

2. Peristiwa ini tidak ada disebutkan dalam kitab sirah muktabar.

3. Dalam novel karya Abdul Latip Talib, seolah-olah ia adalah kali pertama Hisyam bin `Amr memberikan bantuan makanan kepada Bani Abdul Manap dan Bani Hasyim. Manakala, dalam Rahiq al-Makhtum disebutkan bahawa Hisyam bin `Amr telah memberikan bantuan bekalan makanan selama 3 tahun.

4. Dalam novel disebutkan Bani Abdul Manap dan Bani Hisyam. Dalam Sirah Ibnu Hisyam (1/374) disebutkan Bani Hisyam dan Bani Muthalib.

Kemudian mereka berlima menuju ke dinding Kaabah mahu menanggalkan naskhah perjanjian pemulauan yang digantungkan di situ. Tiba-tiba Zuhair kelihatan gembira sambil berteriak, “Demi Tuhan, naskhah perjanjian yang kita tandatangani sudah reput dimakan anai-anai. Dengan ini pemulauan itu sudah terbatal!”

Abu Jahal amat terkejut lalu memeriksanya. Ternyata memang benar naskhah perjanjian itu sudah reput dimakan anai-anai. Barulah dia sedar pemulauan itu tidak dapat diteruskan lagi. Sekiranya dia terus menentang, dia pasti menghadapi masalah. Dengan rasa malu, dia segera beredar dari situ. Dengan itu sekatan yang dikenakan ke atas Bani Hasyim dan Bani Abdul Manap berakhir.

Namun mereka yang menyokong menghapuskan sekatan itu masih kekal dengan agama asal mereka. Nabi Muhammad menasihatkan para sahabatnya supaya bersikap baik kepada mereka. Bagi menghindarkan timbulnya masalah, Zuhair dan kawan-kawannya datang menemui Nabi Muhammad SAW, memohon hubungan baik mereka dipelihara.  Dengan senang hati Nabi Muhammad SAW menerima permintaan mereka.

“Wahai Muhammad, ada satu lagi permintaan kami,” kata Zuhair. Kemudian katanya lagi, “Kami sudah berusaha membatalkan sekatan ke atas kamu. Oleh itu, kamu perlu membalas budi baik kami itu dengan memberi hormat kepada tuhan-tuhan kami.”

“Sembahlah tuhan-tuhan kami walaupun dengan menggunakan jari-jari sahaja,” kata Amr bin Hisyam pula.

Nabi Muhammad SAW tidak bersetuju dengan permintaan itu. Lalu membaca ayat al-Quran yang bermaksud, kamu dengan agama kamu dan kami dengan agama kami.

[Abu Ubaidah Penakluk Parsi, halaman 78]


KOMEN & PERBANDINGAN.

1. Dalam kitab Sirah an-Nabawiyyah (2/69) karya Ibnu Katsir ada disebutkan kehadiran Abu Talib dalam peristiwa di atas. Namun dalam novel Abu Ubaidah Penakluk Parsi, langsung tidak disebutkan kehadiran Abu Talib.

2. Dalam novel disebutkan yang mereka berlima pergi ke Ka'bah dan cuba mengoyakkan naskhah tersebut. Zuhair telah berkata sesuatu. Berbeza dengan riwayat dalam muktabar daripada Sirah Ibnu Hisyam (1/376), Dalail an-Nubuwwah (1/239) karya Abu Nu’aim, as-Sirah an-Nabawiyyah (2/69) karya Ibnu Katsir dan ar-Rahiq al-Makhtum. Disebutkan dalam riwayat sirah muktabar yang bergegas mengoyakknya adalah al-Muthim bin Adiy dan Zuhair langsung tidak berkata sesuatu.

3. Dalam novel disebutkan bahawa Zuhair dan Amr bin Hisyam bertemu Nabi Muhammad s.a.w dan meminta agar baginda dan para sahabat menyembah tuhan-tuhan orang kafir Quraisy, lalu baginda menolak dengan dengan mengucapkan ayat terakhir Surah al-Kafirun. Berdasarkan carian saya dalam kitab sirah muktabar,  tidak ada diriwayatkan perbualan tersebut.

5. Diriwayatkan dalam Sirah Ibnu Hisyam (1/362), turunnya surah al-Kafirun adalah disebabkan dialog yang berlangsung antara Rasulullah s.a.w dan al-Aswad bin al-Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, al-Walid bin al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf dan al-Ash bin Wail. Maka dengan itu turunlah surah al-Kafirun daripada ayat pertama hingga terakhir.

MEMBIMBANGKAN.

Daripada 2 perbandingan di atas jelas kita dapat melihat, pengarang Abdul Latip Talib telah melakukan penyimpangan terhadap riwayat-riwayat sirah. Ada ucapan-ucapan yang ditambah, tidak wujud dalam mana-mana kitab sirah muktabar dan kesilapan-kesilapan rekod terhadap fakta riwayat-riwayat sirah.

Ini adalah 2 perbandingan yang dibuat. Bagaimana pula dengan beratus teks lain yang belum dibandingkan?

SAYA BUKAN ORANG PERTAMA.

Saya bukanlah orang yang pertama tidak bersetuju dan mengkritik Novel Sejarah Islam  karya Abdul Latip Talib. Ustaz Hasrizal Abdul Jamil melalui Fan Page Muarrikhun antara yang kuat mengkritik dan tidak bersetuju dengan penulisan tersebut.Luahan daripada mereka yang pernah baca Novel Sejarah Islam daripada komen Fan Page Muarrikhu.


(Izzati Khairun seorang yang membaca Novel Fiksyen Sejarah mendapati wujudnya fakta-fakta sejarah yang dicemari dalam novel sejarah. Beliau bimbang ia menjadi serius apabila orang ramai tidak ambil kisah atau tidak sedar tentang putar-belit fakta dalam novel fiksyen)


 (Faiz Kip menyatakan fakta dalam novel sejarah salah)

BUKAN KESALAHAN BIASA: TIDAK AMANAH DAN MEMANDANG REMEH.

Mungkin ada yang beranggapan, kesilapan sedemikian adalah kecil dan boleh dimaafkan. Mana ada gading yang tidak retak bukan? Bagi orang yang berpendapat sedemikian saya katakan, kesilapan yang wujud ini bukanlah kesilapan biasa-biasa.

Kesilapan ini wujud disebabkan Abdul Latip Talib telah 'menghalalkan' perbuatan menokok tambah dan memasukkan khayalan dan imaginasi dalam penulisan beliau. Selain itu disiplin beliau yang longgar dalam penapisan riwayat. Beliau dalam blognya telah menyatakan kepada para pembacanya, agar terus membaca buku-buku novel sejarah Islam, menurutnya, jika ada kesalahan pun, ia tidak akan menjejaskan iman dan aqidah!!


Sekali lagi saya jelas, ini soal DISIPLIN, AMANAH dan JUJUR.

Alasan niat yang baik, tidak akan sesekali menghalalkan cara yang salah.


Fikir-fikirkan keadaannya.

Wallahu a`lam.

PERKARA YANG BUAT MALAIKAT MAUT KETAWA, MENANGIS & TERKEJUT? (TIDAK SHAHIH)سأل الله تعالى ملك الموت ألم تبك مرة وأنت تقبض روح بني آدم؟ فأجابه ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة، فقال الله تعالى: وما الذي أضحكك؟ فقال: كنت أستعد لأقبض رجلا وجدته يقول لصانع أحذية أتقن صنع الحذاء ليكفي من اللبس سنة، فضحكت وقبضته قبل أن يلبسه، فقال له الله: وما أبكاك؟ فقال: بكيت عندما أمرتني أن أقبض روح امرأة وذهبت إليها وهي في صحراء جرداء وكانت تضع مولودها، فانتظرت حتى وضعت طفلها في الصحراء الجرداء وقبضتها وأنا أبكي لصراخ طفلها وحيدا دون أن يدرى به أحد فقال له الله: وما الذي أفزعك؟ فقال: فزعت عندما أمرتني أن أقبض روح رجل عالم من علمائك وجدت نورا يخرج من غرفته كلما اقتربت من غرفته فج النور ليرجعني وفزعت من نوره وأنا أقبضه، فقال له الله: أتدري من هو الرجل؟ إنه ذاك الطفل الذي قبضت أمه وتركته في الصحراء تكفلت به ولم أتركه لأحد

Allah ta’ala bertanya kepada malaikat maut: “Apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam?” Maka Malaikat pun menjawab: “Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut.”

Allah ta’ala bertanya: “Apa yang membuatmu tertawa?” Malaikat mau menjawab: “Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, “Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya dapat dipakai selama setahun.” Aku tertawa kerana belum sempat orang tersebut memakai sepatu dia sudah aku cabut nyawanya.”

Allah ta’ala lalu bertanya: “Apa yang membuatmu menangis?” Maka malaikat menjawab: “Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus, dan hendak bersalin. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas aku cabut nyawa wanita itu sambil menangis kerana mendengar tangisan bayi tersebut kerana tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu.”

Allah ta’ala lalu bertanya: “Lalu apa yang membuatmu terkejut?” Malaikat maut menjawab: “Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulama-Mu. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya, setiap kali aku mendekatinya cahaya itu semakin menyilaukanku seolah ingin mengusirku, lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut.”

Allah ta’ala bertanya lagi: “Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?” Malaikat maut menjawab, “Tidak tahu, ya Allah.” Allah ta’ala berkata: “Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya.”

PENILAIAN:

Kisah ini tersebar secara meluas di internet.Berdasarkan Fatwa Islamweb no. 174423, bertarikh 4 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriah bersamaan 27 Ferbruari 2012, kisah ghaib di atas ini tidak ada asalnya daripada ayat al-Quran dan as-Sunnah. Ia adalah rekaan dan dusta terhadap agama. Wallahu a'lam.

SUMBER:

(KISAH PALSU) KISAH IMAM MALIK & SI PEMANDI MAYAT.


Kisahnya adalah seperti berikut....

Pada zaman Imam Malik, terdapat seorang wanita yang buruk akhlaknya. Dia selalu tidur bersama lelaki dan tidak pernah menolak ajakan lelaki (pelacur). Tiba pada hari kematiannya, ketika mayatnya dimandikan oleh seorang wanita yang kerjanya memandikan mayat, tiba-tiba tangan si pemandi mayat itu terlekat pada batang tubuh jenazah wanita itu.

Semua penduduk dan ulama’ gempar akan hal itu.Mana tidaknya, tangan si pemandi mayat terlekat sehingga semua orang di situ mati akal untuk melepaskan tangannya dari mayat wanita terbabit. Terdapat berbagai cadangan dan pandangan untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya ada 2 pandangan yang dirasakan sesuai tetapi berat untuk dijalankan.

Pertama, memotong tangan wanita pemandi mayat dan yang kedua pula tana atau kebumikan kedua-duanya iaitu pemandi mayat dan jenazah itu sekali gus. Oleh kerana kedua-dua cadangan tersebut masih lagi kurang sesuai, salah seorang dari mereka mereka memutuskan untuk meminta pendapat daripada Imam Malik.

Imam Malik bukan calang-calang orang yang memberi fatwa. Apabila Imam Malik sampai dan melihat apa yang berlaku, Imam Malik bertanya kepada wanita pemandi mayat itu :

“Apakah kamu lakukan atau berkata apa-apa kepada si mati semasa memandikannya?”

Perempuan memandikan mayat tersebut bersungguh-sungguh menjawab bahawa dirinya tidak berbuat atau tidak berkata apa-apa pun ketika menguruskan jenazah.

Selepas diasak dengan berbagai pertanyaan dan takut tangannya akan dipotong atau ditanam sekali dengan mayat, akhirnya wanita pemandi mayat itu berkata bahawa dia ada berkata :

“Berapa kalilah tubuh ini telah melakukan zina sambil menampar-menampar dan memukul-mukul berkali pada batang tubuh si mati.”

Imam Malik berkata: “Kamu telah menjatuhkan Qazaf (tuduhan zina) pada wanita tersebut sedangkan kamu tidak mendatangkan 4 orang saksi. Dalam situasi begini, di mana kamu nak cari saksi? Maka kamu harus dijatuhkan hukuman hudud 80 kali sebatan kerana membuat pertuduhan zina tanpa mendatangkan 4 saksi.”

Semasa wanita pemandi mayat itu dikenakan hukuman, bila tiba sebatan yang ke 80, maka dengan kuasa Allah s.w.t, terlepaslah tangannya daripada mayat tersebut.


PENILAIAN:

Kisah ini disebutkan berserta sanadnya dalam kitab Lisan al-Mizan karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

Sanad kisah ini mempunyai 3 masalah.

Pertama, dalam sanadnya terdapat Ya’qub bin Ishaq al-Asqalani. Berkata adz-Dzahabi, beliau adalah pendusta. (Mizan al-I’tidal, 4/449)

Kedua, al-Musayyib bin Abdul Karim. Beliau dituduh sebagai pendusta oleh ad-Daraquthni. (Mizan al-I’tidal, 4/116)

Ketiga, padanya Ibrahim bin Uqbah, seorang yang majhul. (Mizan al-I’tidal, 1.49)

Berkata Ibnu Hajar al-Asqalani sebelum menukilkan kisah ini dalam biografi Ya’qub bin Ishaq al-Asqalani, “Dan aku telah mendapati hikayat daripadanya, seolah-olah ia daripada pemalsuannya.” (Lizan al-Mizan, 6/304)

Ali Ibrahim Hasyisy menjelaskan lebih lanjut kepalsuan kisah ini dalam Tahdzir ad-Da'iyah Min al-Qashash al-Wahiyah.


RUJUKAN:

Mizan al-I’tidal karya Adz-Dzahabi.

Lisan al-Mizan karya Ibnu Hajar al-Asqalani.

Tahdzir ad-Da’iyah Min al-Qashash al-Wahiyah karya Ali Ibrahim Hasyisy.