Memaparkan catatan dengan label Perawi. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Perawi. Papar semua catatan

KISAH DUSTA: KISAH IMAM ASY-SYAFIE & ANAK PEREMPUAN IMAM AHMAD
Kisahnya adalah seperti berikut...

Suatu hari Imam asy-Syafie berkunjung kerumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mempunyai seorang anak perempuan yang solehah. Apabila malam, dia beribadah, siang berpuasa dan menyukai kisah orang-orang soleh. Anak perempuan beliau ini ingin sekali melihat lmam asy-Syafie secara langsung sebab sang ayah sangat menghormatinya. Ketika Imam asy-Syafie berkunjung ke rumah mereka, anak perempuan Imam Ahmad merasa sangat gembira dan berharap dapat melihat apakah yang dikerjakan Imam asy-Syafie serta mendengar ucapan-ucapannya.

Setelah selesai makan malam bersama, Imam Ahmad menuju tempat solat untuk melakukan solat dan zikir, manakala Imam asy-Syafie tidur terlentang, sedangkan anak perempuan Imam Ahmad selalu mengawasi Imam asy-Syafie sehingga menjelang pagi.

Menjelang waktu pagi, anak Imam Ahmad berkata, “Wahai ayahku, apakah benar dia ini Imam asy-Syafie yang engkau ceritakan padaku dulu?”

Imam Ahmad, “Benar anakku."

Anak perempuan Imam Ahmad berkata, “Aku mendengar bahwa engkau menghormati Imam asy-Syafie, tetapi apa yang aku lihat tadi malam dia tidak solat, tidak berzikir, tidak pula wirid dan aku juga melihat ada 3 perkara yang menghairankan.”

Imam Ahmad, “Apakah 3 hal itu, wahai anakku?”

Anak perempuan Imam Ahmad berkata, “Ketika kita sajikan makanan kepada Imam asy-Syafie, dia makan dengan begitu banyak dan ini berbeza dengan yang aku dengar. Ketika masuk ke bilik dia tidak beribadah solat malam, dan ketika solat subuh bersama kita, dia solat tanpa wuduk.”

Ketika agak siang dan mereka berbincang-bincang, Imam Ahmad berkata kepada Imam asy-Syafie tentang apa yang dilihat oleh anak perempuannya, lalu Imam asy-Syafie berkata, “Wahai Abu Muhammad , aku memang semalam banyak makan kerana aku tahu bahwa makananmu adalah halal dan engkau adalah orang mulia sedangkan makan orang mulia adalah penawar, kalau makanan orang bakhil adalah penyakit. Jadi, aku makan bukan untuk kenyang tapi untuk berubat dengan makananmu. Adapun semalam aku tidak solat malam, itu disebabkan ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, aku melihat seolah-olah al-Qur'an dan hadis berada hadapanku, kemudian Allah membukakan kepadaku 72 masalah ilmu feqah yang aku susun untuk kemaslahatan muslimin, maka memikirkan ilmu inilah yang menghalangi antara diriku dan solat malam.”

Adapun ketika solat subuh bersama kamu, aku tidak berwuduk, maka demi Allah tidaklah kedua mataku tertidur hingga aku perlu memperbaharui wuduk. Semalam suntuk aku terjaga, jadi aku solat subuh bersama kamu dengan wudu solat Isyak.”

Setelah itu Imam asy-Syafie meminta diri dan pulang. Imam Ahmad berkata kepada anak perempuannya, “Apa yang di kerjakan oleh Imam asy-Syafie semalam dalam keadaan terlentang, lebih utama daripada apa yang aku kerjakan sambil solat malam.”

PENILAIAN:

Kisah ini adalah dusta sama sekali ke atas Imam asy-Syafie. Daripada sudut sejarah Imam asy-Syafie wafat pada tahun 204 Hijrah, manakala Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijrah.

Berdasarkan riwayat daripada al-Khallal, daripada al-Marudzi, daripada Ahmad bin Hanbal, berkata, "Aku tidak berkahwin kecuali selepas berusia 40 tahun."

Jelasnya, ketika Imam asy-Syafie meninggal dunia, Imam Ahmad bin Hanbal belum pun memiliki anak. Maka bagaimana pula anak perempuan Imam Ahmad bertemu Imam asy-Syafie?

Kisah ini telah didedahkan kedustaannya oleh Syaikh Khalid al-Hayyak dalam laman web beliau.


(Sumber Imej: Novieffendi.Com)
NAMA IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH.


Snapshot daripada kitab ad-Dau wa ad-Dawa' oleh Hadi Akmal. Daripada Facebook.

Beliau bernama Muhammad bin Abu Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz az-Zar'ie ad-Dimasyqi al-Hanbali. Terkenal dengan panggilan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Qayyim bukanlah nama bapa beliau, ia adalah panggilan. Bapa beliau adalah guru besar (qayyim) madrasah yang bernama al-Jauziyyah, sebab itu beliau dipanggil Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Ertinya anak Guru Besar Madrasah al-Jauziyyah.

KISAH POPULAR: HASAN AL-BASHRI INGIN MENIKAHI RABIAH AL-ADAWIYYAH (PALSU)
Pernahkah anda mendengar kisah Hasan al-Bashri yang ingin menikahi Rabiah al-Adawiyyah? Ia kisah cukup popular di Facebook pada suatu masa dengan judul "Kisah 9 Akal 1 Nafsu dan 1 Akal 9 Nafsu".
Kisahnya adalah seperti berikut:

Tatkala setelah beberapa waktu suami Rabiah al-Adawiyyah meninggal dunia, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya, sambil berucap salam, akhirnya Rabiah al-Adawiyyah membuka pintu rumahnya, dan alangkah terkejutnya ada beberapa gerombolan orang-orang tampan ada di depannya, salah satu daripadanya ada yang Rabiah al-Adawiyah kenal, namanya Hasan al-Bashri.

"Ada apa wahai saudaraku, Hasan al-Bashri?" tanya Rabiah al-Adawiyah.

"Suamimu telah meninggal dunia, dan engkau harus bersuami lagi" kata Hasan al-Bashri.

"Ya, tetapi siapa diantara yang lebih alim? Maka akan aku jadikan suami untuk diriku." jawab Rabiah al-Adawiyyah.

Sahabat Hasan al-Bashri pun berkata "Hasan al-Bashri adalah orang yang alim diantara kami semua, maka dialah yang pantas bersanding denganmu."

"Baiklah, tetapi sebelum engkau menikahi aku, jawablah empat pertanyaanku dan setelah engkau dapat menjawab maka aku jadi milikmu." jawab Rabiah al-Adawiyyah.

"Bertanyalah padaku, bila Allah menjodohkan pasti aku dapat menjawab pertanyaanmu itu." kata Hasan al-Bashri.

"Bagaimana pendapatmu, seandainya aku mati dan keluar dari dunia ini, apakah aku keluar nanti membawa iman atau tidak?" pertanyaan pertama yang disampaikan Rabiah al-Adawiyyah.

"Ini perkara ghaib, tiada yang tahu kecuali Allah." jawab Hasan.

"Bagaimana pendapatmu, seandainya aku telah dimaqamkan lalu di dalam kubur, aku ditanya dua malaikat munkar nakir, apakah aku dapat menjawab pertanyaannya?" lanjut Rabiah al-Adawiyyah.

"Ini juga perkara ghaib, tiada yang tahu kecuali Allah." jawab Hasan.

"Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat dan aku menerima buku catatan amalku, apakah aku terima buku catatan itu dengan tangan kiri atau tangan kanan?" tanya Rabiah al-Adawiyyah.

“Ini juga perkara ghaib." sahut Hasan al-Bashri.

"Apabila manusia dipanggil dan diadili, pada saat itu apakah aku masuk di Neraka atau di Syurga?" tanya Rabiah al- Adawiyyah.

Lagi-lagi dijawab oleh Hasan al-Bashri, "Ini juga perkara ghaib."

Kemudian Rabiah al-Adawiyyah berkata, "Bagaimana engkau layak menjadi suamiku, sedangkan perkara ini sahaja engkau tidak mengetahuinya, wahai Hasan al-Bashri!"

"Berapa bahagian Allah menciptakan akal?" lanjut Rabiah al-Adawiyyah.

"Sepuluh bahagian. Sembilan bahagian untuk lelaki dan satu untuk perempuan." sahut Hasan al-Bashri.

“Berapa bahagian Allah menciptakan syahwat?" tanya Rabiah al-Adawiyyah.

"Sepuluh bahagian. Sembilan untuk perempuan dan satu untuk lelaki." jawab Hasan al-Bashri.

Dengan diplomasi Rabiah al-Adawiyyah berkata, "Wahai Hasan al-Bashri, engkau tahu aku mampu menjaga sembilan syahwatku dengan satu bahagian akal, sedangkan engkau tidak mampu menjaga satu syahwatmu dengan sembilan bahagian akalmu"

Saat itu menangislah Hasan al-Bashri, sambil keluar meninggalkan Rabiah al-Adawiyyah.


PENILAIAN.

Kisah ini adalah tidak benar dan dusta. Tidak pernah Hasan al-Bashri bertemu dengan Rabiah al-Adawiyyah untuk menikahinya. Ini kerana, Hasan al-Bashri lahir pada 21 Hijriah dan wafat pada 110 Hijriah, sedangkan Rabiah al-Adawiyyah lahir pada 100 Hijriah dan wafat pada 180 Hijriah. Ini bermakna ketika Hasan al-Bashri wafat pada usia 89 tahun, umur Rabiah al-Adawiyyah baru menjejak usia 10 tahun!

Dinyatakan bahawa kisah ini disebutkan dalam Misykat al-Anwar karya al-Ghazali.

Saya cuba membuat semakan terhadap kitab Misykat al-Anwar karya al-Ghazali yang ada pada saya, tetapi tidak ditemui kisah tersebut di dalam kitab tersebut. Saya kira, ia disandarkan secara dusta ke atas al-Ghazali, yakni al-Ghazali tidak pernah meriwayatkan kisah ini dalam kitabnya Misykat al-Anwar.

Berdasarkan jarak umur dan tidak ditemuinya kisah ini dalam Misykat al-Anwar, ia adalah petanda jelas bahawa kisah ini adalah dusta.

Kisah ini tanpa disedari telah mencalarkan imej Hasan al-Bashri sebagai seorang yang warak, dan mencalarkan imej Rabiah al-Adawiyyah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sepatutnya. Wallahu a’lam.


RUJUKAN.

1. Tahdzib al-Kamal karya al-Mizzi.

2. Siyar A'lam an-Nubala karya adz-Dzahabi.

3. Misykat al-Anwar karya al-Ghazali.

BENARKAH TSA’LABAH BIN HATIB ADA DUA, SALAH SATUNYA MUNAFIQ? (EDISI REVISI)

Oleh: Suhili Nain,

04 Mei 2015
Kota Kinabalu, Sabah.

PENDAPAT IBNU HAJAR AL-ASQALANI.

Ibnu Hajar al-Asqalani (Wafat 852 Hijriah) menyatakan Tsa’labah ada dua. Tsa’labah yang dimaksudkan tidak membayar zakat bukan yang tidak serta dalam perang Badar.

Ini adalah daripada kitab al-Ishabah karya Ibnu Hajar al-Asqalani:


(Kitab al-Ishabah karya Ibnu Hajar al-Asqalani)

Kesimpulannya, benar Ibnu Hajar al-Asqalani telah menyatakan Tsa’labah bin Hatib terdapat 2 orang, iaitu yang ikut serta Perang Badar dan yang tidak membayar zakat.

[934] Tsa’labah bin Hatib bin Amru bin Ubaid bin Umayyah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Malik bin al-Aus al-Anshari.

[935] Tsa’labah bin Hatib atau Ibnu Abi Hatib al-Anshari.

Tsa’labah yang ikut perang Badar adalah (no. 934) dan yang tidak membayar zakat adalah (no. 935).

Saya telah tersilap dalam penulisan sebelum ini, dengan menyatakan bahawa Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan Tsa’labah bin Hatib pada (no. 934) dan (no. 935) adalah orang yang sama. Semoga Allah mengampuni saya atas kesilapan tersebut.

HUJAH-HUJAH IBNU HAJAR AL-ASQALANI.

Berikut adalah hujah-hujah Ibnu Hajar al-Asqalani tentang wujudnya 2 Tsa’labah bin Hatib:

1. Tarikh wafat yang berbeza. Menurut Ibnu al-Kalbi (Wafat 204 Hijriah), Tsa’labah bin Hatib yang menyertai perang Badar terbunuh dalam peperangan Uhud. Sedangkan riwayat Tsa’labah bin Hatib yang tidak membayar zakat wafat pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan r.a..

2. Tsa’labah bin Hatib sebagai salah seorang pembina Masjid adh-Dhirar.

3. Riwayat Athiyah daripada Ibnu Abbas r.a. tentang seseorang bernama Tsa’labah bin Abi Hatib.

PENILAIAN TERHADAP HUJAH IBNU HAJAR AL-ASQALANI:

Berikut adalah catatan terhadap hujah Ibnu Hajar al-Asqalani:

Pertama: Tarikh wafat bagi Tsa’labah bin Hatib yang menyertai perang Badar terdapat perselisihan. Ibnu Hibban (Wafat 354 Hijriah) menyatakan dalam ats-Tsiqat bahawa Tsa’labah bin Hatib yang menyertai perang Badar wafat pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan r.a.

Kedua: Ibnu al-Kalbi adalah Hisyam bin Muhammad bin Saib al-Kalbi. Menurut ad-Daraquthni, beliau adalah matruk. Berkata Ibnu Asakir, beliau adalah syiah rafidhah dan tidak tsiqah. (Mizan al-I’tidal, 4/304)

Ketiga: Jika benar pendapat Ibnu al-Kalbi, ia tetap tidak menjadi petanda Tsa’labah bin Hatib yang tidak membayar zakat adalah orang lain. Sebaliknya ia adalah petanda bahawa riwayat Tsa’labah bin Hatib tidak membayar zakat itu adalah palsu dan dusta.

Keempat: Ibnu Hisyam menyebutkan daripada gurunya Ibnu Ishaq bahawa Tsa’labah bin Hatib yang terlibat dalam pembinaan Masjid adh-Dhirar adalah daripada Bani Umayyah bin Zaid. Dengan ini jelas Tsa’labah bin Hatib yang turut serta membina Masjid adh-Dhirar adalah yang turut serta dalam perang Badar dan bukannya individu lain.Kelima: Saya berkata: Meskipun Tsa’labah bin Hatib sebagai salah seorang daripada 12 orang pembina Masjid adh-Dhirar tidak mentsabitkan wujud Tsa’labah bin Hatib yang lain. Boleh jadi Tsa’labah bin Hatib tertipu dengan muslihat orang munafiq sehingga turut serta dalam pembinaan tersebut, sedangkan beliau tidak berniat buruk, atau mungkin juga senarai 12 orang pembina Masjid adh-Dhirar itu tidak shahih.

Keenam: Ketika menyenaraikan nama-nama golongan munafiq yang disebutkan oleh Ibnu Ishak, Ibnu Hisyam memberikan komentar bahawa Tsa’labah bin Hatib bukanlah termasuk dalam golongan munafiq, kerana beliau adalah salah seorang daripada ahli Perang Badar.

Ketujuh: Riwayat Athiyah daripada Ibnu Abbas r.a. itu tidak shahih. Dalam sanadnya perawi-perawi dhaif: Athiyah bin Saad bin Junadah al-Awfi. Berkata adz-Dzahabi, beliau dhaif dalam hadis dan seorang Syi'ah. (Siyar A'lam an-Nubala, 5/325) Al-Hasan bin Athiyah al-Awfi. Didhaifkan oleh Abu Hatim dan selainnya. (Diwan adh-Dhu'afa, 1/82) Al-Husain bin al-Hasan bin Athiyah al-Awfi. Didhaifkan oleh Yahya bin Main dan selainya. Menurut Ibnu Hibban tidak harus berhujah dengan hadisnya. (Mizan al-I'tidal, 1/532). Justeru ia tidak dapat dijadikan sandaran wujud individu lain bernama Tsa’labah bin Abi Hatib.

Kelapan: Riwayat Tsa’labah bin Hatib tidak membayar zakat itu tidak shahih. Ia dhaif jiddan.

Daripada 8 poin ini, jelas kepada kitab bahawa hujah wujudnya Tsa’labah bin Hatib yang lain adalah lemah dan tidak kukuh. Yang rajih, Tsa’labah bin Hatib cuma ada seorang. Demikian adalah pendapat ulama-ulama sebelum Ibnu Hajar al-Asqalani.

SAYA BUKAN ORANG PERTAMA.

Ingin saya nyatakan disini, saya bukanlah individu pertama yang tidak bersetuju dan mengkritik idea Ibnu Hajar al-Asqalani tentang wujudnya 2 Tsa’labah bin Hatib.

Sebelum saya telah terdapat kritikan terhadap idea tersebut yang dimuatkan dalam kitab Tafsir al-Basith karya al-Wahidi (Wafat 468 Hijriah) edisi tahqiq terbitan Universiti Islam al-Imam Muhammad bin Suud pada tahun 1430 Hijriah. Lihat pada Surah at-Taubah; ayat 75.

PENDAPAT ULAMA-ULAMA SEBELUM IBNU HAJAR AL-ASQALANI.

Dalam bahagian ini saya akan kemukakan rekod para ulama sebelum Ibnu Hajar al-Asqalani yang mana mereka tidak menyatakan terdapat dua Tsa’labah bin Hatib. Malah mereka menunjukkan bahawa riwayat Tsa’labah bin Hatib al-Anshari, tidak membayar zakat adalah merujuk kepada Tsa’labah bin Hatib bin Amru bin Ubaid bin Umayyah bin Zaid bin Malik bin Auf bin Malik bin al-Aus al-Anshari yang mengikuti Perang Badar.

Berikut adalah rujukan daripada kitab-kitab:


(Kitab al-Jarh wa at-Ta’dil karya Ibnu Abi Hatim)


(Kitab al-Muhalla karya Ibnu Hazm al-Andalusi)

(Kitab Ma’rifat ash-Shahabat karya Abu Nu’aim)


(Kitab Ma’rifat ash-Shahabat karya Abu Nu’aim)

(Kitab al-Isti’ab karya Ibnu Abdil Barr)

(Kitab Asad al-Ghabah karya Ibnu al-Atsir)

(Kitab Al-Wafi Bi Al-Wafayat karya ash-Shafadi)

Daripada paparan di atas kita melihat Ibnu Abi Hatim (Wafat 327 Hijriah), Abu Nu’aim al-Asbahani (Wafat 430), Ibnu Hazm al-Andalusi (Wafat 456 Hijriah), Ibnu Abdil Barr al-Andalusi (Wafat 463 Hijriah), Ibnu al-Atsir (Wafat 630 Hijriah) dan ash-Shafadi (Wafat 764 Hijriah) yang hidup sebelum Ibnu Hajar al-Asqalani tidak membezakan antara Tsa’labah bin Hatib yang ahli Perang Badar dan yang tidak membayar zakat.

Berikut pula bukti kukuh daripada Ibnu Hisyam (wafat 213 Hijriah) yang menunjukkan Tsa’labah bin Hatib yang turut serta dalam pembinaan Masjid adh-Dhirar adalah berasal daripada Bani Umayyah bin Zaid yakni yang turut serta Perang Badar.


(Kitab as-Sirah an-Nabawiyyah karya Ibnu Hisyam)


KESIMPULAN.

Daripada semua perbahasan dan penilaian, jelas kepada kita bahawa hanya wujud Tsa’labah bin Hatib al-Anshari. Ada pun pendapat, bahawa Tsa’labah bin Hatib al-Anshari ada 2 adalah pendapat yang lemah. Beliau adalah salah seorang daripada ahli Perang Badar, seperti mana kata Abu Hatim ar-Razi.

Riwayat Tsa’labah bin Hatib al-Anshari tidak membayar zakat adalah tidak shahih. Menurut Ibnu Hazm al-Andalusi ia adalah bathil. Manakala terlibatnya Tsa’labah bin Hatib dalam pembinaan Masjid adh-Dhirar tidak mentsabitkan bahawa beliau adalah termasuk golongan munafiq. Bahkan beliau termasuk sahabat Nabi s.a.w. yang beriman.

Semoga Allah s.w.t. meredhai Tsa’labah bin Hatib al-Anshari.


RUJUKAN:

1. Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Ishabah Fii Tamyiz ash-Shahabat, (Tahqiq: Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki), Kaherah: Markaz Buhuts wa ad-Dirasat al-Arabiyyah ad-Diniyyah, Cetakan Pertama, 2008 Masihi - 1429 Hijriah, Juzuk 2.

2. Abu Umar Yusuf bin Abdil Barr an-Namiri al-Qurtubi, al-Isti'ab Fii Ma'rifat Asma al-Ashab, Beirut: Darul Fikr, 2006 Masihi, Juzuk 1.

3. Shalahuddin ash-Shafadi, al-Wafi Bi al-Wafayat, (Tahqiq: Ahmad al-Arnauth dan Tazki Mushthafa), Beirut: Dar al-Ihya Turats, Cetakan Pertama, 2000 Masihi, Juz 11.
4. Abu Nu'aim al-Ashbahani, Ma'rifat ash-Shahabat, (Tahqiq: Adil bin Yusuf al-Azazi), Cetakan Pertama, Riyadh: Dar al-Wathan, 1998 Masihi - 1419 Hijriah.

5. Muhammad bin Abdul Malik bin Hisyam, Sirah an-Nabi, (Tahqiq: Majdi Fathi as-Sayyidi), Thantha: Dar ash-Shahabat Lit Turats Bi Thantha, Cetakan Pertama, 1995 Masihi - 1416 Hijriah, Jilid 4.

6. Ibnu al-Atsir, Asad al-Ghabah Fii Ma'rifat ash-Shahabat, Beirut: Dar Ibn Hazm, Cetakan Pertama, 2012 Masihi - 1433 Masihi.

7. Ibnu Hazm al-Andalusi, al-Muhalla, (Tahqiq: Muhammad Munir ad-Dimasyq), Mesir: Idarah ath-Thaba'ah al-Muniriyyah,Tanpa Tahun Cetakan & Terbit, Juzuk 11.

8. Ibnu Abi Hatim, al-Jarh wa at-Ta'dil, (Tahqiq: Abdurrahman bin Yahya al-Mu'alimi al-Yamani), Dairah al-Ma'arif al-Utsmaniyyah, 1952 Masihi - 1371 Hijriah, Juzuk 1.

9. Software Maktabah ash-Shamilah 3.61, www.arrawdah.comPENGENALAN RINGKAS IMAM MALIK BIN ANAS1. Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi at-Tamimi, dan digelar Imam Darul Hijrah.

2. Lahir pada 93 Hijriah.

3. Menurut as-Suyuti, guru Malik ibn Anas adalah hampir 900 orang kesemuanya.

4. Karya terulung Malik ibn Anas adalah al-Muwaththa’. Menurut beliau, sebab ia dinamakan al-Muwaththa’, kerana apabila beliau selesai menyusunnya, kitab tersebut ditunjukkan kepada tujuh puluh orang ahli fekah daripada Madinah, dan kesemua mereka menyetujui kitab tersebut. Maksud al-Muwaththa’ adalah yang dipersetujui.

5. Kitab al-Muwaththa’ dikarang atas cadangan daripada Khalifah Abu Ja’far al-Manshur, walau bagaimanapun kitab tersebut hanya berjaya disempurnakan selepas kewafatan beliau.

6. Dinyatakan dalam kitab Manahij al-Muhadditsin, selain kitab al-Muwaththa’ karya Malik ibn Anas, terdapat lima buah lagi kitab yang mempunyai nama yang sama dengannya.

7. Berkata asy-Syafi’e, “Tidak aku ketahui di atas muka bumi ini, selepas kitab Allah yang lebih shahih daripada kitab Malik.” – ketika ini Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim belum dibukukan lagi.

8. Berkata asy-Syafi’e lagi, “Kalau bukan kerana Malik dan Sufian ibn Uyainah, pasti hilanglah ilmu ahli Hijjaz.”

9. Antara guru Malik ibn Anas yang beliau riwayatkan hadis daripada mereka ke dalam kitab al-Muwaththa’.

          a. Nafi’ pembantu Abdullah ibn Umar; sebanyak 287 riwayat.

          b. Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab; 283 riwayat.

          c. Yahya ibn Sa’id al-Anshari; 234 riwayat.

          d. Hisyam ibn Urwah ibn az-Zubair; 128 riwayat.

          e. Zaid ibn Aslam; 88 riwayat.

          f. Abu az-Zinad; Abdullah ibn Zakwan; 70 riwayat.

          g. Abdullah ibn Dinar; 48 riwayat.

          h. Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amru ibn Hazm; 47 riwayat.

          i. Rabi’ ibn Abdurrahman; dikenali dengan nama Rabi’ah ar-Ra’yi; 37 riwayat.

10. Kitab al-Muwaththa’ bukan sahaja mengandungi hadis, pendapat para sahabat, tabiin dan ijtihad Malik ibn Anas sendiri. Berikut perinciannya:

          a. Hadis musnad yakni yang mempunyai sanad lengkap; 600 riwayat.

          b. Hadis mursal; 222 riwayat.

          c. Hadis mawquf; 613 riwayat.

          d. Pendapat tabi’in; 285 riwayat.

11. Kitab yang paling masyhur mensyarah kitab al-Muwaththa’ adalah at-Tamhid Lima Fii al-Muwaththa’ Min al-Ma’ani wa al-Asanid karya Ibnu Abdil Barr.

12. Berkata al-Qadhi Iyadh bahawa jumlah orang yang mengambil riwayat daripada Malik ibn Anas adalah lebih daripada 1300 orang.

13. Antara karya Malik ibn Anas.

          a. Al-Muwaththa’.

          b. Risalah Fii al-Qadr wa ar-Radd ‘Ala al-Qadariyyah.

          c. Risalah Ila al-Laits Fii Ijma’ Ahli al-Madinah.

14. Wafat pada 179 Hijriah.RUJUKAN:

Siyar ‘Alam an-Nubala, karya adz-Dzahabi, terbitan Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1993.

Manahij al-Muhadditsin karya Dr. Muhammad Turki at-Turki, Riyadh, terbitan Dar al-Ashimah, 2009.PERAWI YANG RIWAYATKAN HADIS DARIPADA BILAL BIN RABAHBilal bin Rabah r.a antara orang terawal masuk Islam daripada kalangan hamba.

Kisah tentang penyeksaan beliau cukup terkenal. Ia shahih. Tuannya memaksanya kufur, tetapi beliau hanya menjawab "Ahad! Ahad!" berkali-kali. Beliau akhirnya dibeli Abu Bakar ash-Shiddiq dan dimerdekakan.

Berdasarkan Tahdzib al-Kamal (4/288-289) karya al-Mizzi berikut adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis daripada Bilal bin Rabah.


1. Usamah bin Zaid bin Haritsah.

2. Al-Aswad bin Yazid an-Nakhaie.

3. Al-Barra bin Azib.

4. Al-Harits bin Muawiyah.

5. Al-Hakam bin Mina Al-Madini.

6. Said bin al-Musayyab.

7. Suhail bin Abu Jandal.

8. Suwaid bin Ghaflah.

9. Syaddad (maula Iyadh bin Amir).

10. Syahri bin Hausyab.

11. Thariq bin Syihab.

12. Abdullah bin Umar bin al-Khattab.

13. Abdurrahman bin Abi Laila.

14. Umar bin al-Khattab.

15. Qoshibah bin Dzuaib.

16. Qois bin Abu Hazim.

17. Kaab bin Ujzah.

18. Nuaim bin Ziyad.

19. Abu Idris al-Khaulani.

20. Abu Bakar ash-Shiddiq.

21. Abu Ziyadah al-Bakri.

22. Abu Salamah al-Himshi.

23. Abu Amir al-Hauzani.

24. Abu Abdillah ash-Shunabihi.

25. Abu Abdurrahman al-Hindi.

26. Abu Utsman al-Hindi.

Berdasarkan Tahdzib as-Siyar A’lam an-Nubala (hal. 39) karya Syuaib al-Arnauth, hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah 44 hadis. 4 hadis dalam shahihain. ( 1 muttaqun alaihi. 2 diriwayatkan secara bersendirian oleh al-Bukhari dan 1 secara bersendirian oleh Muslim)